2019-07-17

Wszystkie druki do pobrania

 

Spis druków:

 1. Wniosek do PINB.
 2. Przedłożenie dokumentów zgodnie z decyzją / postanowieniem.

 3. Wniosek o wydanie kopii dokumentów.

 4. Upoważnienie.

 5. Karta ewidencyjna ds. statystyki.

 6. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

 7. Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz o przejęciu obowiązku kierownika budowy (robotami budowlanymi).

 8. Informacja dotycząca BIOZ.

 9. Oświadczenie o przejęciu obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego.

 10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 11. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

 12. Oświadczenie kierownika budowy – zakończenie budowy.

 13. Oświadczenie kierownika robót elektrycznych.

 14. Oświadczenie kierownika robót sanitarnych.

 15. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag.

 16. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.

 17. Protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba).

 18. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego.

 19. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.

 20. Protokół z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego – raz w roku.

 21. Protokół z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego – dwa razy do roku.

 22. Protokół z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego – raz na 5 lat.

   

 

Załączniki

  wniosek do PINB.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  przedłozenie dokumentow.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o wydanie k...okumentow.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  upoważnienie.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Karta ewidencyjna.doc 57,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o roz...owylanych.doc 19 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie kierow...bowiazkow.doc 18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja dotyczaca Bioz.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie o przy...torskiego.doc 19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o zak...iu budowy.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o wydanie p...ytkowanie.doc 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie kierow...ykonany...doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie kierow...ykonany...doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie kierow...ykonany...doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie o brak... lub uwag.doc 17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie inwes...yległych.doc 16,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  protokoł z przepro... (szambo).doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o zatwierdz...amiennego.doc 18 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o zatwierdz...dowlanych.doc 18 KB (doc) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ (raz do roku).doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ (dwa razy do roku).doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ (5 lat).doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się